فرم پیش ثبت نام دوره مدیریت برند در صنعت بانکداری


معرفی دوره:

 تشدید رقابت در صنعت بانکداری ضرورت ایجاد تصویری متمایز از هر بانک را برای ایجاد تصویری متفاوت در مخاطبین به یک ضرورت تبدیل کرده است . مدیریت برند فرآیند ایجاد تصویر متفاوت از  بانک را بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل ها به ما نشان می دهد .

اهداف دوره:

 ارتقاء سطح دانش و اطلاعات تخصصي مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط با مدیریت برند در بخش ستادي بانکها

 آشنایی با مفهوم برند نحوه برند سازی در صنعت بانکداری بررسی

 آشنایی با تجارب بانکهای موفق جهان و ایران در برند سازی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد بازاریابی و امور مشتریان، کارکنان واحد سرمایه انسانی،تدارکات و مهندسی و سایر حوزه های مرتبط با برند در بانک ها

پیشنیاز دوره: اصول بازاریابی بانکی

مدت دوره: 16 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :