فرم پیش ثبت نام دوره بانکداری اجتماعی و تطبیق آن با شرایط فن آوری روز


 معرفی دوره:

با توجه به بروز و گسترش روزافزون کاربرد فن آوری های نوین و شبکه های اجتماعی با بستر اینترنت در کسب و کارهای مختلف از جمله بانکداری ، لازم است تا بانکداران کشور ضمن آشنایی با مفاهیم روزآمد شبکه های اجتماعی برخط و کارکردهای تجاری آنها، آمادگی بکارگیری مناسب، با توجه به ریسک های مربوطه را در سازمان و کارکنان بانک تحت مدیریت خود افزایش دهند. در این دوره ضمن معرفی و تشریح مفاهیم بانکداری اجتماعی به مقایسه آن با بانکداری سنتی و فرصت ها و چالش های آن پرداخته می شود.

اهداف دوره:

 آشنایی فراگیران با مفاهیم و کاربردهای بانکداری اجتماعی

مخاطبان دوره:

کارکنان شعب بانک ها، کارکنان واحد بازاریابی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :