فرم پیش ثبت نام دوره بانکداری اجتماعی و تطبیق آن با شرایط فن آوری روز


معرفی دوره:

با توجه به بروز و گسترش روزافزون کاربرد فن آوری های نوین و شبکه های اجتماعی با بستر اینترنت در کسب و کارهای مختلف از جمله بانکداری ، لازم است تا بانکداران کشور ضمن آشنایی با مفاهیم روزآمد شبکه های اجتماعی برخط و کارکردهای تجاری آنها، آمادگی بکارگیری مناسب، با توجه به ریسک های مربوطه را در سازمان و کارکنان بانک تحت مدیریت خود افزایش دهند. در این دوره ضمن معرفی و تشریح مفاهیم بانکداری اجتماعی به مقایسه آن با بانکداری سنتی و فرصت ها و چالش های آن پرداخته می شود.

اهداف دوره:

 آشنایی فراگیران با مفاهیم و کاربردهای بانکداری اجتماعی

مخاطبان دوره:

کارکنان شعب بانک ها، کارکنان واحد بازاریابی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :