فرم پیش ثبت نام دوره شیوه های نوین جذب سپرده


معرفی دوره:

این دوره به منظور بالابردن توانمندی در بازاریابی جذب  و نگهداشتن مشتریان ارزنده و تقویت روابط با مشتریان قدیمی و فعلی می باشد

اهداف دوره:

 ارتقا توانمندی مسئولين دايره صندوق در بازاریابی جذب و نگهداشت مشتریان ارزنده 

 شناسایی مشتریان بانک در گروه های جداگانه مبتنی بر ویژگیها و رفتار ایشان .

 تقویت روابط با مشتریان قدیمی و فعلی .

 در جذب و نگهداشت مشتریان جدید و ارزنده از تکنیک ها و تکنولوژی نوین بهره ببرند.

 ارائه بسته های خدمات بانکی منحصر به فرد با محوریت جذب مشتری و ترغیب ایشان .

 بهره بردن از تکنیکهای مبتنی بر شرایط برتری، برابری و پایین تری نسبت به رقبا .

 استفاده درست از تکنيک هاي مبتني بر مراقبت و نگهداشت مشتريان ارزنده

مخاطبان دوره: کارکنان شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :