فرم پیش ثبت نام دوره شیوه های نوین جذب سپرده


 

معرفی دوره:

این دوره به منظور بالابردن توانمندی در بازاریابی جذب  و نگهداشتن مشتریان ارزنده و تقویت روابط با مشتریان قدیمی و فعلی می باشد

اهداف دوره:

 ارتقا توانمندی مسئولين دايره صندوق در بازاریابی جذب و نگهداشت مشتریان ارزنده 

 شناسایی مشتریان بانک در گروه های جداگانه مبتنی بر ویژگیها و رفتار ایشان .

 تقویت روابط با مشتریان قدیمی و فعلی .

 در جذب و نگهداشت مشتریان جدید و ارزنده از تکنیک ها و تکنولوژی نوین بهره ببرند.

 ارائه بسته های خدمات بانکی منحصر به فرد با محوریت جذب مشتری و ترغیب ایشان .

 بهره بردن از تکنیکهای مبتنی بر شرایط برتری، برابری و پایین تری نسبت به رقبا .

 استفاده درست از تکنيک هاي مبتني بر مراقبت و نگهداشت مشتريان ارزنده

مخاطبان دوره: کارکنان شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :