با یاری خداوند متعال، پس از انتشار دومین شماره فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، شماره سوم این فصلنامه ( بهار و تابستان 95) با چاپ 6 مقاله منتشر شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ملاحظه عناوین مقالات شماره سوم می توان به پرتال فصلنامه به آدرس http://jifb.ibi.ac.ir مراجعه نمود. در این رابطه از محققان، کارشناسان، دانشجویان و اساتید محترم دعوت به عمل می آید که مقالات علمی- پژوهشی خود را جهت داوری و چاپ برای شماره های آتی از طریق پرتال فصلنامه ارسال نمایند. همچنین علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن نشریه به شماره  22871705 تماس حاصل نمایند.