تابلوی اعلانات - واحد تبریز

 

آدرس : تبریز، کوی ولی عصر، خیابان نظامی، کوچه آرش، پلاک 39، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

کارشناس واحد آموزش : خانم شهرت

 

کد پستی : 5157695884                      

 

تلفن واحد : 3324008 -0413

 

دورنگار واحد : 3295181-0413