مشخصات فردی:

نام : محسن

نام خانوادگی : خوش طینت نیک نیت

 

سوابق تحصیلی :

اخذ درجه کارشناسی در رشته حسابداری از دانشکده حسابداری شرکت نفت ایران

اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری از دانشگاه تهران

اخذ درجه دکترای تخصصی در رشته حسابداری از دانشگاه تهران ( 1377)

 

سوابق شغلی و حرفه ای:

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ( از سال 1383)

حسابدار رسمی

کارشناس رسمی قوه قضاییه در امور حسابداری و حسابرسی

بیش از 20 سال سابقه انجام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکتها

انجام کارشناسی رسمی ارزیابی قیمت پایه سهام برخی از شرکتهای واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی

معاون آموزشی دانشکده حسابداری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ( بمدت 6 سال )

مدیر گروه حسابداری موسسه عالی آموزش بانکداری ایران (1378 – 1389)

معاون علمی و پژوهشی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ( 1390- 1395)

 

سوابق آموزشی :

بیش از 20 سال سابقه تدریس در دانشگاههای کشور بخصوص مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

هدایت دهها پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

سوابق پژوهشی:

انجام چندین طرح پژوهشی  در زمینه سیستم های مالی و حسابداری مدیریت

انتشار و تألیف بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی در مجلات حرفه ای و دانشگاهی کشور

انتشار و تألیف سه کتاب در زمینه صورتهای مالی تلفیقی ازتئوری تا عمل- مباحث کاربردی در حسابداری ترکیب

شرکتها- واژه نامه حسابداری

برگزاری دهها سمینار علمی

سردبیر مجله حسابدار( ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران بمدت 4 سال)

 

عضویت در مجامع حرفه ای:

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداران خبره کشور

کارشناس رسمی قوه قضاییه در امور حسابداری- حسابرسی