بسمه تعالی

 

به اطلاع دانشجویان، پژوهشگران و متقاضیان دسترسی به بانک اطلاعاتی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش بانکداری ایران می رساند، امکان مشاهده و جستجوی اطلاعات پایان نامه ها در سه مرحله دفاع مقدماتی، تصویب موضوع و دفاع نهایی از طریق وب سایت موسسه فراهم شده است. در این رابطه علاقمندان می توانند از منوی پژوهش، گزینه فهرست پایان نامه ها ، به تفکیک سه مرحله مزبور به جستجو و مشاهده اطلاعات بپردازید.