عنوان کتاب: تحلیلگری اعتباری

 

 • پدیدآورندگان : دکتر محمد امیدی نژاد و دکتر ایرج نیازی
 • نوبت چاپ : اول
 • تاریخ انتشار : 1396

 عنوان کتاب: اصول مطالعه امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری

 • پدیدآورندگان : دکتر مرتضی نادری، مهندس آتوسا نگاهی شیرازی، مهندس رضا رفیعا
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 500 جلد
 • تاریخ انتشار : 1396

 


 

 عنوان کتاب: اقتصاد کلان مالی جدید

 • پدیدآورندگان : تاد ای. نوپ
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 500 جلد
 • تاریخ انتشار : 1396

 


 

 عنوان کتاب: سی سال ورشکستگی بانکی کمک های مالی نجات بخش و چالش های مقرراتی

 • پدیدآورندگان : جان اف بوونزی
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 500 جلد
 • تاریخ انتشار : 1395

 

 عنوان کتاب: مجموعه مقالات بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی 

(تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل)

 

 • پدیدآورندگان : دکتر محسن خوش طینت با همکاری مهندس حسن کوهی
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 500 جلد
 • تاریخ انتشار : آذر 1395

 

 

عنوان کتاب: صندوق توسعه ملی ایران (از نظریه تا برنامه ریزی)

 

 • تالیف : دکتر مهدی رضوی (عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی) با همکاری حمیدرضا رئوفی
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 1000
 • تاریخ انتشار : تابستان 1394

 

عنوان کتاب: بازارهای سرمایه اسلامی (رویکرد مقایسه ای)

 

 • تالیف : عبیدالله عصمت پاشا و عباس میرآخور
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 2000
 • تاریخ انتشار : شهریور 1394

 


عنوان کتاب: بانکداری الکترونیک (انقلاب فناوری اطلاعات در نظام بانکی)

 

 • تالیف : دکتر محمدتقی تقوی فرد (عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی)
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 500
 • تاریخ انتشار :  1394

 

عنوان کتاب: مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی 

(تجربه جهانی بانکداری اسلامی روشهای تامین مالی، ابزارها، خدمات و محصولات در سه جلد)

 

 • تالیف : دکتر مهدی رضوی
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 1000
 • تاریخ انتشار :  شهریور 1394

عنوان کتاب: گزارش عملکرد بانک های کشور در سال 1393 

(بیست وششمین همایش بانکداری اسلامی)

 

 • تدوین : موسسه عالی آموزش بانکداری اسلامی (با همکاری محمد امیدی نژاد)
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 1000
 • تاریخ انتشار :  شهریور 1394

 

عنوان کتاب: مجموعه مقالات بیست وششمین همایش بانکداری اسلامی

(تجربه جهانی بانکداری اسلامی روشهای تامین مالی، ابزارها، خدمات و محصولات )

 

 • تدوین : دکتر مهدی رضوی
 • تاریخ انتشار :  شهریور 1394

 

بانكداري اسلامي در ايران (تاريخچه ، عملكرد و برنامه ريزي)

 

 • تالیف : دکتر مهدی رضوی (عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 1000
 • تاریخ انتشار :  تابستان 1393

 

برنامه ریزی در سیستم های بزرگ مقیاس (با نمونه هاي كاربردي در اقتصاد و نظام بانكداري اسلامي در ايران)

 

 • تالیف : دکتر مهدی رضوی (عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 1000
 • تاریخ انتشار :  تابستان 1393

مديريت بانك و خدمات مالي (بر پايه نوشته هاي پيتر اس.راس، سيلويا سي . هاجينز)

 

 • ترجمه و تلخیص : پرویز ساسان گهر ، ابوالفضل صمدی
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 2000
 • تاریخ انتشار :  1392

اصول حسابداري (جلد اول)

 

 • تالیف : محمد نصیرپور
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 2000
 • تاریخ انتشار : 1392

 

اصول حسابداري (جلد دوم)

 

 • تالیف : محمد نصیرپور
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 500
 • تاریخ انتشار : 1393

 

مجموعه مقالات (بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی) 

 

 • تدوین : دکتر مهدی رضوی
 • تاریخ انتشار : شهریور 1393

 

مجموعه مقالات (برگرفته از پايان نامه هاي منتخب كارشناسي ارشد) 

 

 • تدوین : مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • تاریخ انتشار : شهریور 1393

 

گزارش عملکرد بانکهای کشور در سال 1392 (بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی) 

 

 • تدوین : مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • تاریخ انتشار : شهریور 1393

 

مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی

(سیاست های پولی و مالی، ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور) 

 

 • تدوین : دکتر کوروش پرویزیان
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 1200
 • تاریخ انتشار : 1392

مجموعه مقالات برگرفته از پایان نامه های منتخب کارشناسی ارشد

(به مناسبت برگزاری بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی) 

 

 • تدوین : حامد شادکام
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 1200
 • تاریخ انتشار : 1392