نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي>>مقالات همايش

            مقالات همايش                              معرفي كميته هاي همايش
معرفي سخنران‌ها و مقاله‌هاي همايش
سخنران و عنوان مقاله
اصل مقاله
توسعه و تعميق بازارهاي مالي و ارائه راهكارهايي براي گسترش سهم بازارهاي مالي در ايران 

دكتر اكبر كميجاني
 راهكارهاي عملي براي انطباق بانكداري اسلامي با ضوابط و مقررات بانكي بين‌المللي
دكتر پرويز عقيلي كرماني
روش‌هاي نوين تامين مالي و مديريت نقدينگي در بانك 

دكتر داود سوري
بانكداري متمركز الكترونيكي، ويژگي‌ها و راهكارهاي استفاده از آن در بانكداري اسلامي

دكتر قاسمي
 
نقش نظام  بانکی در کنترل یا ایجاد تورم
دكتر موسي غني نژاد
نوسازی نظام بانکی و توسعه بانکداری خصوصی

دكتر جلال رسول اف

 انحصارزدايي از بخش‌هاي دولتي و خصوصي و ايجاد يك محيط رقابتي سالم 

دكتر سيد محمد طبيبيان
 

هماهنگي سياست‌هاي‌ پولي و مالي در آزادسازي اقتصادي
دكتر حميد برهاني 
 رابطه مقداري پول در ايران  و بازتاب آن در قيمت زمين و مسكن
دكتر محمود ختايي
 
رويكردي جديد در تامين مالي خوشه‌هاي صنعتي از طريق مدل‌هاي مشاركتي و صندوق سرمايه‌گذاري خطرپذير
دكتر كوروش پرويزيان
 
بررسي فقهي واقتصادي تعيين نرخ سود بانكي

حجت الاسلام دكترسيدعباس موسويان
 

تقويت نظام بانكي ايران و اثر آن بر آزادسازي و رشد اقتصادي كشور

دكتر كميل طيبي

نقش نظام بانكي در ايجاد يا كنترل تورم با تاكيد بر اثر اعتبارات و تسهيلات سيستم بانكي به بخش خصوصي

دكتر محمد واعظ

اهميت بخش خدمات مالي در ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران

دكتر علي اصغر اسفندياري

سياست‌گذاري پولي در بانك مركزي براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام

دكتر كامران ندري

كاربردهاي مدل اعتبارسنجي، مديريت پرتفوي اعتباري و قيمت‌گذاري وام

حسن سبزواري

بانکداری همراه و چالش‌های پیش روی اجراي آن در ایران
دكتر محمود افضلي
بانكداري الكترونيك در ايران موانع، مشكلات و چالش‌هاي پيش‌رو
دكتر پيمان نوري

ريسك در صكوك و مصون‌سازي آن براساس موازين شرعي

دكتر ميرفيض فلاح شمس

Exchange Rate Fluctuations and Output in Oil-Producing Countries:
The Case of Iran

دكتر محسن بهمني اسكوئي

بانکداري اسلامي در رقابت با بانکداري متداول ، موانع و چالش‌هاي پيش رو
دكترداود منظور

دفعات بازديد: 36679    تعداد بازديدكنندگان: 30221