چاپ
دسته: واحد ساری
بازدید: 1114

 

آدرس : ساری، بلوار پاسداران، نرسیده به میدان امام ،جنب کوچه شهید یوسفی، جنب هنرستان خیری مقدم

 

سرپرست و مشاور امور آموزش : آقای ابوالقاسم اثنی عشری

 

کد پستی : 4814968841

 

تلفن واحد : 01133344610

 

فکس واحد : 01133340656