چاپ
دسته: اخبار
بازدید: 306

بسمه تعالی

با یاری خداوند متعال شماره 14 فصل­نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی منتشر شد

و از طریق سامانه فصلنامه به آدرس https://jifb.ibi.ac.ir

در اختیار اساتید، دانشجویان و محققین حوزه بانکی قرار گرفت.