اخبار

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • دوره تخصصی (شناخت اسکناس و انواع ارزها) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/02/11 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 02/08/ 1400 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (زیست بوم چک ) ویژه کارکنان بانک خاورمیانه به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/02/07 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (زیست بوم چک ) ویژه کارکنان بانک خاورمیانه به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/02/06 با موفقیت برگزار گردید.
 • یکصد و بیستمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي به صورت آنلاین در تاریخ 1400/01/30 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (مدیریت دانش) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/01/30 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (زیست بوم چک ) ویژه اصناف به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/01/29 با موفقیت برگزار گردید.
 • سمینار آموزشی (زیست بوم چک ) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/01/22 با موفقیت برگزار گردید.
 • سمینار آموزشی (زیست بوم چک ) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/20 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (آشنایی با اصول و شیوه های جدید امهال مطالبات و روند اجرای قانون جدید صدور چک در شبکه بانکی) ویژه کارکنان بانک توسعه صادرات به مدت 6 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/20 با موفقیت برگزار گردید.

اعلانات آموزش عالی

 • سمینار آموزشی زیست بوم چک

  * مخاطبان: اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران                                                          اعضای محترم اتاق اصناف ایران                                                                                               اعضای محترم اتاق تعاون ایران                                                                                               و اعضای محترم کانون وکلای دادگستری                                                                    * زمان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.                                                                                     * برای ثبت نام بر روی جزییات بیشتر کلیک کنید.
  جزئیات بیشتر

تازه های انتشارات