حسابرس داخلی خبره بانکی (بسته دوم)

 معرفی دوره:

با توجه به نقش ارزنده ای که حسابرسی داخلی در ارکان حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی در بانک ها دارد و دامنه فعالیت حسابرسان داخلی در بانک ها، گزارشگری مالی (اهداف گزارشگری) و رعایت قوانین و مقررات بسیار گسترده می باشد. با توجه به اهمیت حسابرسی داخلی و چالش های جاری نظام بانکی کشور، باید حسابرسان داخلی بانک‌ها از قابلیت حرفه ای کافی و بروز و مناسب برخوردار باشند تا قادر به رسیدگی کلیه‌ حوزه‌های فعالیت بانکی باشند و با تغییر نقش خود از بررسی صرف بخش‌های مالی، با ارائه خدمات اطمینان بخش، نقش ارزنده‌ای در حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی بانک‌ها داشته باشند. به منظور ایجاد یک واحد حسابرسی داخلی اثربخش و ارائه خدمات مشاوره ای در بانک‌های کشور، بدون داشتن حسابرسان داخلی خبره و با تجربه در بانک‌ها به عنوان ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای حسابرسی داخلی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

این دوره منطبق با محتوای حسابرس داخلی خبره بانکی (Certified Financial Services Auditor-CFSA) انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA) ویژه شبکه بانکی در ایران با توجه به فرایندها، قوانین و مقررات و ساختار نظام بانکی کشور طراحی شده است. در این دوره شرکت کنندگان ابتدا با مفاهیم اساسی حسابرسی داخلی و استانداردها و رهنمودهای مرتبط با آن مطابق انجمن حسابرسان داخلی آشنا خواهند شد و سپس به صورت عملی نسبت به انجام حسابرسی داخلی شامل نحوه ارزیابی ریسک، برنامه ریزی، انجام حسابرسی فرایندهای اصلی بانک در سطح ادارات ستادی، شعب و فرایندهای فناوری اطلاعات به صورت کارگاهی همراه با مثال و نمونه های عملی اقدام می نمایند.

حائزین شرکت در دوره:

بازرسان، حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:

16 خرداد 1400

بسته دوم: حسابرسی کنترل های داخلی در بانک ها

هزینه دوره:

بسته دوم: 23,000,000 ریال(به صورت خالص) 

 

این دوره به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد.

 

لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید تا بروشور گواهینامه  به آدرس پست الکترونیکی که اعلام می نمایید ارسال شود.