عنوان دوره مدت دوره (ساعت) نحوه برگزاری هزینه ثبت نام (ریال) عملیات
اوراق بهادارسازی دارائی ها 16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
آشنایی تخصصی با بازار سرمایه ایران 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
خزانه داری مدرن 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
آشنایی با ابزارهای مشتقه مالی ( معاملات آتی و قراردادهای اختیار معامله سکه طلا  ) 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
آشنایی با ابزارهای تأمین مالی نوین بازار سرمایه  8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
نقش بانک ها در بورس کالا، انرژی، معاملات آتی و ابزارهای نوین مالی 16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
صکوک 24 حضوری 5,550,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی