عنوان دوره مدت دوره (ساعت) نحوه برگزاری هزینه ثبت نام (ریال) عملیات
ارزيابي فني، اقتصادي و مالي طرح هاي صنعتي«دوره مقدماتی» 16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
 نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
 اعتبارات اسنادی داخلی(ریالی) 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
 بانکداری شرکتی 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
ضمانت نامه ریالی 24 حضوری 5,550,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
اصول و مبانی ارزیابی  املاک و ساختمان 40 حضوری 7,800,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
بانکداری  اختصاصی 16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
روشهای پیگیری وصول مطالبات 16  حضوری  4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
ارزیابی مالی طرح های صنعتی با استفاده از نرم افزار کامفار 24 حضوری 5,550,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
اشتباهات پرتکرار در تخصیص منابع 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی) 24 حضوری 6,820,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
نظارت بر طرح های ایجادی 16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
اصول تحلیل گری اعتباری 16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
اعتبارات بانکی را قورت بده 24 حضوری 5,320,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی