| دوشنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

همایش بانکداری اسلامی

ارتباط با موسسه

  • خیابان پاسداران- ایستگاه ضرابخانه- پلاک 195 
  • کد پستی : 1664647111  
  • تلفن دبیرخانه : 22881701  
  • دورنگار دبیرخانه: 22849089  
  • پست الکترونیک : info@ibi.ac.ir

 

فهرست پایان نامه ها در مرحله تصویب موضوع

 

نام دانشجو عنوان پايان نامه استاد راهنما استاد مشاور رشته تحصيلي
آقای علی حیدری یافتن معیارهای مهم ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی

آقای دکتر حسین

رضایی دولت آبادی

آقای دکتر مجید اسماعیلیان بانکداری اسلامی
خانم محبوبه سرآبادانی تأثیر مدیریت نقدشوندگی دارایی ها بر سودآوری بانک های تجاری

آقای دکتر محسن

خوش طینت

آقای دکتر محمد امیدی نژاد حسابداری
آقای سیف اله عدلی پور ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

آقای دکتر یحیی

حساس یگانه

آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری

آقای علیرضا

فدایی آبرس

رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک ها

آقای دکتر یحیی

حساس یگانه

آقای دکتر محمد امیدی نژاد حسابداری
آقای حسن زارع محله تأثیر کیفیت حسابداری و حسابرسی بر حجم تسهیلات دریافتی از بانک ها

آقای دکتر یحیی

حساس یگانه

آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری
آقای حامد فرجی

تأثیر تمرکز مالکیت بر هموارسازی سود

(در بانک های بورسی ایران)

آقای دکتر محسن

خوش طینت

آقای دکتر محمد امیدی نژاد حسابداری
خانم مژده پریسای  تأثیر درآمدهای غیرمشاع، بر عملکرد بانک ها

آقای دکتر محسن

خوش طینت

آقای دکتر محمد امیدی نژاد حسابداری
خانم مهسا پارسی خامنه مقایسه تطبیقی عوامل مؤثر بر بانکداری جامع در دو بانک سپه و مهر اقتصاد آقای دکتر فتح اله تاری آقای دکتر اسماعیل میرزائی بانکداری اسلامی
آقای مسعود آخوند سولائی بررسی تأثیر تعداد شعب بر سهم بازاری عملکرد بانک­ ها در ایران

آقای دکتر احمد

شعبانی کلیشمی 

آقای دکتر الدار صداقت پرست بانکداری اسلامی
آقای وحید حاجی زاده

تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانکهای منتخب

در ایران

آقای دکتر الدار

صداقت پرست

آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
آقای بهروز جیحونیان تأثیر کفایت سرمایه بر رشد سپرده ها و تسهیلات بانکی(مطالعه موردی: بانکهای پذیرفته شده در بورس ایران) 

آقای دکتر محمد

ولیمقدم زنجانی

آقای دکتر محمد امیدی نژاد بانکداری اسلامی
آقای مرتضی ترابی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر بحران مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری

آقای دکتر سیدکاظم

دوست حسینی

آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری
آقای سیدعلی رضوی رابطه ویژگی های بانک ها با میزان افشای حاکمیت شرکتی آقای دکتر آرش تحریری آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری
خانم فاطمه فدوی

تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل مشتریان بانک

به عقد قرض الحسنه

(مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین)

آقای دکتر حسن

گلمرادی آدینه وند

آقای دکتر رضا حبیبی بانکداری اسلامی