فهرست پایان نامه ها در مرحله تصویب موضوع

 

نام دانشجو عنوان پايان نامه استاد راهنما استاد مشاور رشته تحصيلي
آقای علی حیدری یافتن معیارهای مهم ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی آقای دکتر حسین رضایی دولت آبادی آقای دکتر مجید اسماعیلیان بانکداری اسلامی
خانم محبوبه سرآبادانی تأثیر مدیریت نقدشوندگی دارایی ها بر سودآوری بانک های تجاری آقای دکتر محسن خوش طینت آقای دکتر محمد امیدی نژاد حسابداری
آقای مسعود آخوند سولائی بررسی تأثیر تعداد شعب بر سهم بازاری عملکرد بانک­ها در ایران آقای دکتر احمد شعبانی کلیشمی  آقای دکتر الدار صداقت پرست بانکداری اسلامی
خانم شیوا علی اکبر بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بقا بر روی کارایی بانک ها (مطالعه موردی: بانک های  کشور) آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
آقای مصطفی علی زاده عقیقی تأثیر ابتکارهای مسئولیت اجتماعی بانک ها بر نگرش و رفتار مشتریان (مطالعه موردی: شعب مرکز بانک مسکن) آقای دکتر احمد شعبانی کلیشمی  آقای دکتر رضا حبیبی بانکداری اسلامی
آقای پژمان بهمن تجزیه و تحلیل اثر تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بر سلامت مالی شرکت ها: شواهدی از رویکرد ماشین بردار پشتیبانی  آقای دکتر پیمان نوری بروجردی آقای مهندس حسن کوهی بانکداری اسلامی
آقای مرتضی رشوند آثار ساختار تأمین مالی بر سودآوری بانک های فعال در بازار سرمایه آقای دکتر پیمان نوری بروجردی آقای دکتر الدار صداقت پرست بانکداری اسلامی
آقای حسام ثقفی تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر عملکرد صنعت بانکی کشور آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور آقای دکتر الدار صداقت پرست بانکداری اسلامی
خان ریحانه رمضانپور عوامل کلان اقتصادی تعیین کننده حاشیه سود در بانک های ایران با استفاده از روش ARDL آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند آقای دکتر الدار صداقت پرست بانکداری اسلامی
آقای حامد سلطانی نژاد بررسی تأثیر رشد وام دهی بر ارزش گذاری دارایی های بانک های عضو بورس در ایران آقای دکتر نوروز کهزادی آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
آقای محمدقلی انصاری تأثیر اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود و سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر آرش تحریری آقای مهندس حسن کوهی حسابداری
آقای سیدمسحن میرطاهری تأثیر توسعه ی بازار مالی بر ریسک بانکی آقای دکتر آرش تحریری آقای دکتر الدار صداقت پرست حسابداری
آقای مسعود شجریان تأثیر شفافیت بر افزایش رقابت در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر نظام الدین رحیمیان آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری
آقای مرتضی علی بخشی تاثیر اندازه بر ریسک‌پذیری بانک ها  آقای دکتر نظام الدین رحیمیان آقای مهندس حسن کوهی حسابداری
آقای مسعود عرفانیان دانشور مقایسه کارایي فني بانک های اسلامي و متعارف با استفاده از مدل مرز تصادفی (مطالعه موردی بانک های منتخب منطقه منا)  آقای دکتر احمد شعبانی کلیشمی  آقای مهندس حسن کوهی بانکداری اسلامی
آقای محمد توحیدی تحلیل رفتار چرخه‌اي سپر سرمايه بانك تحت تاثیر نوسانات اقتصاد كلان: مورد مطالعه بانك هاي بورسی ايران  آقای دکتر الدار صداقت پرست آقای دکتر محمد امیدی نژاد حسابداری
آقای میثم بیانی تاثیر ویژگی های شخصی مشتریان بر ارزیابی آنها از کیفیت خدمات شعب بانک ملی  خانم دکتر سارا فخریان آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
خانم فریبا شکوری منفرد تاثیر قیمت مسکن برمطالبات غیرجاری سیستم بانکی آقای دکتر علی اکبر قلی زاده آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
خانم سحر مهرابی اثر نرخ ارز بر سودآوری بانک‌های بورسی در ایران آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور آقای مهندس حسن کوهی بانکداری اسلامی
آقای آرش باقری تأثیر عوامل بانکی بر عملکرد مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف آقای دکتر رحیم دباغ آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند بانکداری اسلامی
خانم زهرا زلفی عوامل تعیین کننده کارایی عملیاتی در بانک های بیشتر رقابتی آقای دکتر رضا حبیبی آقای دکتر اسماعیل میرزایی بانکداری اسلامی