چاپ
دسته: همایش 19 بانکداری اسلامی
بازدید: 7458

موضوع : توسعه و تعميق بازارهاي مالي و ارائه راهكارهايي براي گسترش سهم بازارهاي مالي در ايران 

دكتر اكبر كميجاني


موضوع : راهكارهاي عملي براي انطباق بانكداري اسلامي با ضوابط و مقررات بانكي بين‌المللي

دكتر پرويز عقيلي كرماني

دریافت فایل


موضوع : روش‌هاي نوين تامين مالي و مديريت نقدينگي در بانك

دكتر داود سوري

دریافت فایل


موضوع : بانكداري متمركز الكترونيكي، ويژگي‌ها و راهكارهاي استفاده از آن در بانكداري اسلامي

دكتر قاسمي

 


موضوع : نقش نظام  بانکی در کنترل یا ایجاد تورم

دكتر موسي غني نژاد

دریافت فایل


موضوع : نوسازی نظام بانکی و توسعه بانکداری خصوصی

دكتر جلال رسول اف

دریافت فایل


موضوع : انحصارزدايي از بخش‌هاي دولتي و خصوصي و ايجاد يك محيط رقابتي سالم

دكتر سيد محمد طبيبيان


  موضوع : هماهنگي سياست‌هاي‌ پولي و مالي در آزادسازي اقتصادي

دكتر حميد برهاني

دریافت فایل


موضوع : مقداري پول در ايران  و بازتاب آن در قيمت زمين و مسكن

 دكتر محمود ختايي


موضوع : رويكردي جديد در تامين مالي خوشه‌هاي صنعتي از طريق مدل‌هاي مشاركتي و صندوق سرمايه‌گذاري خطرپذير

دكتر كوروش پرويزيان

دریافت فایل


موضوع : بررسي فقهي واقتصادي تعيين نرخ سود بانكي

حجت الاسلام دكتر سيدعباس موسويان

دریافت فایل


 موضوع : تقويت نظام بانكي ايران و اثر آن بر آزادسازي و رشد اقتصادي كشور 

 دكتر كميل طيبي

دریافت فایل


 موضوع : نقش نظام بانكي در ايجاد يا كنترل تورم با تاكيد بر اثر اعتبارات و تسهيلات سيستم بانكي به بخش خصوصي

دكتر محمد واعظ

دریافت فایل


موضوع : اهميت بخش خدمات مالي در ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران

دكتر علي اصغر اسفندياري

دریافت فایل


  موضوع : سياست‌گذاري پولي در بانك مركزي براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام

دكتر كامران ندري

دریافت فایل


 موضوع : كاربردهاي مدل اعتبارسنجي، مديريت پرتفوي اعتباري و قيمت‌گذاري وام

حسن سبزواري

دریافت فایل


 موضوع : بانکداری همراه و چالش‌های پیش روی اجراي آن در ایران

دكتر محمود افضلي

دریافت فایل


موضوع : بانكداري الكترونيك در ايران موانع، مشكلات و چالش‌هاي پيش‌رو

 دكتر پيمان نوري

دریافت فایل


موضوع : ريسك در صكوك و مصون‌سازي آن براساس موازين شرعي

دكتر ميرفيض فلاح شمس

دریافت فایل


موضوع : Exchange Rate Fluctuations and Output in Oil-Producing Countries:The Case of Iran

دكتر محسن بهمني اسكوئي

 


موضوع : بانکداري اسلامي در رقابت با بانکداري متداول ، موانع و چالش‌هاي پيش رو

دكترداود منظور