بسمه تعالی

 

به اطلاع کلیه علاقه­ مندان می­ رساند، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در سال تحصیلی ۹9-۱۳۹8 در دوره­ های ذیل دانشجو می­ پذیرد:

 

 دوره در سطح دکتری مدیریت عالی بانک(Doctorate of Bank Management (DBM از طریق انجام مصاحبه و بررسی سوابق پژوهشی و حرفه ­ای داوطلبان.