ضمن تبریک به دانشجویان جدیدالورود مؤسسه، به اطلاع پذیرفته شدگان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 می­رساند با توجه به شروع کلاس ها از روز شنبه مورخ 13 بهمن 1397، برای دریافت برگه انتخاب واحد و اطلاع از زمانبندی تشکیل کلاس و روز امتحانات خود به سامانه جامع آموزش گلستان مراجعه نمایند.