• پس از بررسی مدارک و سوابق حرفه ­ای داوطلبان شرکت در دوره دوم مدیریت عالی بانک (DBM)، فهرست و زمانبندی حائزین شرایط دعوت به مصاحبه تخصصی این دوره به شرح جدول ذیل اعلام می­گردد:

 

ردیف

کد ملی

تاریخ و ساعت مصاحبه

1

492769656

شنبه 15 دی 97 - ساعت 15-14

2

2491152274

شنبه 15 دی 97 - ساعت 15-14

3

58418687

شنبه 15 دی 97 - ساعت 15-14

4

69310051

شنبه 15 دی 97 - ساعت 15-14

5

13573713

شنبه 15 دی 97 - ساعت 16-15

6

2909650413

شنبه 15 دی 97 - ساعت 16-15

7

2291772740

شنبه 15 دی 97 - ساعت 16-15

8

6129961960

شنبه 15 دی 97 - ساعت 16-15

9

1288837232

شنبه 15 دی 97 - ساعت 17-16

10

79751695

شنبه 15 دی 97 - ساعت 17-16

11

62239791

شنبه 15 دی 97 - ساعت 17-16

12

1729927432

شنبه 15 دی 97 - ساعت 17-16

13

41720016

شنبه 15 دی 97 - ساعت 18-17

14

2755564040

شنبه 15 دی 97 - ساعت 18-17

15

4591236986

شنبه 15 دی 97 - ساعت 18-17

16

70337081

شنبه 15 دی 97 - ساعت 18-17

17

70346607

شنبه 15 دی 97 - ساعت 19-18

18

491500734

شنبه 15 دی 97 - ساعت 19-18

19

54903734

شنبه 15 دی 97 - ساعت 19-18

20

4232059407

شنبه 15 دی 97 - ساعت 19-18

21

4969652759

شنبه 15 دی 97 - ساعت 20-19

22

701797061

شنبه 15 دی 97 - ساعت 20-19

23

56370849

شنبه 15 دی 97 - ساعت 20-19

24

47606118

شنبه 15 دی 97 - ساعت 20-19

25

519859057

شنبه 15 دی 97 - ساعت 21-20

26

3960843909

شنبه 15 دی 97 - ساعت 21-20

27

451717996

شنبه 15 دی 97 - ساعت 21-20

28

653113196

شنبه 15 دی 97 - ساعت 21-20

29

1288206755

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 17-16

30

2297933231

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 17-16

31

53349768

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 17-16

32

2593734272

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 17-16

33

61287687

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 18-17

34

81013671

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 18-17

35

70630984

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 18-17

36

2092235095

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 18-17

37

2122176695

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 19-18

38

2559880326

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 19-18

39

452671507

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 19-18

40

4621621203

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 19-18

41

2120978832

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 20-19

42

2122787120

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 20-19

43

2909254828

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 20-19

44

5899624086

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 20-19

45

58973311

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 21-20

46

1375834193

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 21-20

47

4591242412

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 21-20

48

71109773

یکشنبه 16 دی 97 - ساعت 21-20

49

2300937034

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 15-14

50

5659635512

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 15-14

51

1840090091

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 15-14

52

3961885257

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 15-14

53

70286094

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 16-15

54

66992893

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 16-15

55

4819357336

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 16-15

56

5589820091

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 16-15

57

569742102

دوشنبه 17 دی 97- ساعت 17-16

58

3258559449

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 17-16

59

56367341

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 17-16

60

1379416760

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 17-16

61

3674151588

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 18-17

62

383717991

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 18-17

63

452534054

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 18-17

64

1718241593

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 18-17

65

942452216

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 19-18

66

2249873453

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 19-18

67

6249317589

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 19-18

68

3230661941

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 19-18

69

4592063406

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 20-19

70

1638983607

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 20-19

71

1289178690

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 20-19

72

1290570906

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 20-19

73

5079134496

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 21-20

74

59620706

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 21-20

75

82041342

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 21-20

76

1380446627

دوشنبه 17 دی 97 - ساعت 21-20

 

 نکات قابل توجه:

  • مصاحبه از کلیه داوطلبان در محل مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران واقع در تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195 مطابق زمانبندی اعلام شده انجام خواهد شد.
  • همراه داشتن اصل مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) و تصویر آن (در صورتی­که تاکنون ارائه نشده است) الزامی است.
  • داوطلبان باید نسخه به­ روز شده از سوابق تحصیلی، علمی و پژوهشی، مدیریتی و حرفه­ ای (رزومه) خود را تهیه و در روز مصاحبه به­ همراه داشته و قبل از انجام مصاحبه تحویل کارشناس امور آموزش نمایند تا به­ همراه سایر مستندات در اختیار اساتید حاضر در جلسه مصاحبه قرار گیرد.
  • داوطلبان باید اصل کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق مدیریتی و حرفه­ ای، مدرک کارشناسی ارشد، ریزنمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، مستندات مربوط به مقالات علمی، تألیف، اختراع، گواهینامه­ های تخصصی دریافت شده، مدارک زبان و سایر مدارکی را که برای ارائه در جلسه مصاحبه لازم تشخیص می­ دهند، به­ همراه داشته باشند تا به­ همراه سایر مستندات در اختیار اساتید حاضر در جلسه مصاحبه قرار گیرد. همچنین لازم است داوطلب تصویر مدارکی که تاکنون ارسال نکرده است را قبل از انجام مصاحبه تحویل کارشناس امور آموزش نمایند. پس از انجام مصاحبه، اصل مدارک عودت و تصویر آن در پرونده داوطلب درج خواهد شد.
  • داوطلبان به­ منظور کسب اطلاعات بیشتر می­ توانند با شماره ­­های 27892430 و 27892424 تماس حاصل فرمایند.