بسمه تعالی

پیرو اطلاعیه شماره 1 مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران مبنی بر پذیرش دانشجو در سطح کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 98-1397، با توجه به درخواست ­های مکرر متقاضیان برای برگزاری دوره مذکور در واحدهای شهرستان به ­اطلاع می­ رساند:

مؤسسه علاوه بر تهران در واحدهای مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، ساری، رشت و کرمان نیز

در رشته ­های بانکداری اسلامی، مدیریت امور بانکی و حسابداری دانشجو می ­پذیرد.  

لازم به تأکید است محل برگزاری آزمون مطابق اطلاعیه قبلی شهر تهران و در روز جمعه مورخ 97/8/4 برگزار خواهد شد.

 شرایط پذیرش دانشجو در سطح دورۀ کارشناسی ارشد رشته­ های بانکداری اسلامی، حسابداری و مدیریت امور بانکی

در سال تحصیلی  98-1397