نمایه شدن فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی در پایگاه بین‌المللی DOAJ

به اطلاع کلیه همکاران و پژوهشگران حوزه مالی و بانکی می‌رساند، فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی

Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies” ، با صاحب امتيازي موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در پايگاه بين‌المللي (Directory of Open Access Journals) DOAJ  نمايه گرديد.

به منظور مشاهده نمایه‌سازی و مقالات می‌توانید به آدرس زیر مراجعه بفرمایید.

https://doaj.org/toc/2588-4433