بسمه تعالی

 

با ياري خداوند متعال، ششمين و هفتمين شماره فصلنامه مطالعات مالي و بانكداري اسلامي (پاييز و زمستان ٩٦) با چاپ ٧ مقاله منتشر شد. براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت مقالات مي توانيد به سايت فصل نامه به آدرس Jifb.ibi.ac.ir مراجعه نماييد.