مدیریت عالی بانک

(Doctorate of Bank Management(DBM

 

هدف دوره:

توجه به نقش کلیدی و مؤثر نظام بانکی در راستای بهبود عملکرد اقتصادی، حائز اهمیت است. در واقع، عملکرد مطلوب بانک‌ها پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی جامعه است. از این‌رو، مسئولیت مدیران عالی بانک‌ها از ابعاد گوناگون برای حفظ منافع کلیه ذی‌نفعان بسیار حیاتی می‌باشد.

سهامداران، سپرده‌گذاران، کارکنان بانک و افراد جامعه ممکن است در برخی موارد با یکدیگر تضاد منافع اقتصادی داشته باشند. در نتیجه ضروری است مدیران عالی بانک‌ها از مهارت کافی برای راهبری و اجرای سیاست‌های مناسب و استقرار ارزش‌های مطلوب سازمانی برای رفع تضاد منافع فوق الذکر و حفظ مصالح بانک برخوردار باشند.

هدف دوره، ارتقاء سطح علمی و مهارت‌های شغلی مورد نیاز خصوصاً در مراتب مدیریت عالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور می‌باشد. ضمنا دانش‌آموختگان این دوره شایستگی لازم برای تدریس حوزه‌های مرتبط با مدیریت بانک در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را خواهند داشت.

   

مخاطبین:  

کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

 

طول دوره:

مدت مجاز تحصیل در دوره مدیریت عالی بانک  2/5 سال است.

 

گواهی‌نامه دوره:

به دانش‌آموختگان، گواهی‌نامه دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک هم‌سطح دکتری در نظام بانکی اعطا می‌گردد.

 

شرایط پذیرش:

1- معرفی‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

2- حداقل 5 سال سابقه کار در حوزه‌های مرتبط با مدیریت  بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری

۳- دارا بودن حداقل مدرک کارشنا‌سی‌ارشد

4- بررسی سوابق علمی و حرفه‌ای

تبصره: در صورت لزوم از داوطلبان جهت انجام مصاحبه علمی دعوت به‌عمل می‌آید.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 27892430 27892494 تماس حاصل فرمائید.