کلیه پذیرفته­ شدگان برای ثبت نام به جز نفرات ذخیره رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 7 شهریور 1395 با همراه داشتن مدارک ذیل به موسسه عالی آموزش بانکداری ایران (واحد پذیرفته­ شده) مراجعه نمایند. در صورت کسری مدارک ذکر شده، از ایشان ثبت نام به­ عمل نخواهد آمد.

1- اصل و تصویر مدرک تحصیلی دوره کارشناسی (برای پذیرفته­ شدگان دوره همتراز کارشناسی ارشد) با ذکر معدل

2- گواهی قبولی آزمون جامع سازمان سنجش در مورد پذیرفته­ شدگانی که مدرک کارشناسی آنان معادل و خارج از موسسه می­ باشد.

توجه: دانشجویانی که هنگام ثبت نام ترم آخر بوده ­اند، باید گواهی اتمام تحصیلات خود را همراه داشته باشند.

3- اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی

4- چهار قطعه عکس 4*3 جدید پرسنلی با زمینه سفید

5- معرفی نامه و تعهد پرداخت شهریه کل دوره از طرف آن موسسه

توجه:

  •  از نفرات ذخیره در دوره همتراز کارشناسی ارشد در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان اصلی ثبت نام بعمل می آید.
  • شروع کلاسها در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 از روز شنبه مورخ بیستم 20 شهریور 1395 می­ باشد.

 

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون همترازی کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395
رشته بانکداری اسلامی
ردیف کد ملی نام  نام خانوادگی
1 4322992226 عليرضا سعادتي پور
2 1531643639 فريبا جهانگيري
3 0071614656 حامد رضايي عزت
4 0077154975 سعيد بزرگي سيلاخور
5 0074051113 وحيد كامراني برنا
6 5139919151 عيسي زارع چهار راهي
7 1287222821 احمد مالكي
8 0070270279 محسن شعاري مجد
9 0065938402 مهدي ابوترابي
10 385853998 احسان لطفعلي

 

نفرات ذخیره آزمون همتراز کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395
رشته بانکداری اسلامی
از نفرات ذخیره در دوره همتراز کارشناسی ارشد در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان اصلی ثبت نام به عمل می آید.
ردیف کد ملی نام  نام خانوادگی
1 3050308117 على باغبان زاده
2 0063681706 محمدمهدي كيا
3 0057626421 شمسي عين اللهي
4 0064213986 عليرضا سميعي ولوجردي

 


 

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون همترازی کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395
رشته مدیریت امور بانکی
ردیف کد ملی نام  نام خانوادگی
1 6409689527 داريوش آقاجاني
2 4284778201 پرويز گلبازي
3 0062867601 مهدي يادگاري
4 2722684543 زهرا صفرپوردموچالي
5 493328831 علي جباري
6 0941184900 غلامعلي فعال سزاواري
7 3539880471 حسين عرفاني
8 0068189486 محمدرضا پلی
9 0070656274 نويد قدياني
10 0073461229 مسعود بهرام نژاد
11 5509959029 سيدابوالفتح موسوي نسب
12 1286008530 حسين حافظ فرقان
13 3719643077 مهدي شيخى پور
14 1461718902 محسن عباسي اصل
15 0079322719 سوده محمدي مانيزاني
16 4591389170 محودرضا صفاري
17 4539771191 وحيد چنگيزي
18 0065504143 احسان عبدي خان
19 0063151146 سميه عسكرزاد
20 5419194570 مهدي ايران پور مباركه
21 0066105099 محمدرضا كرمي فرد
22 83603689 ابوالفضل پوررضا
23 68981295 مرجان احتشامي نيا
24 4411190842 عليرضا حيدري
25 0062131788 مريم رضاپناه
26 4550009241 محمد آزادي
27 0062816772 علي اسحاقيان
28 66420385 محمود مرتضوي قهي
29 0081158068 آرش حاج منوچهري
30 2949508103 رضا رضائي
31 1170317480 عبدالرضا شيري ورنامخواستي
32 2432183533 حميدرضا كشاورزي
33 0058828745 محمدحسين اسفندياري
34 0067377017 حسن بلندنظر
35 0076259633 مجتبي حاتمي
36 931407869 سيد محمد مهدي دائيان
37 3071110057 حامد فردوسي پور
38 0074530402 محمدرضا سعادت
39 0079397050 ساجده گودرزي طائمه
40 0064745503 مجتبي اقامحمدورنوسفادراني
41 4623171795 محمد مولوي

 

نفرات ذخیره آزمون همتراز کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395
رشته مدیریت امور بانکی
از نفرات ذخیره در دوره همتراز کارشناسی ارشد در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان اصلی ثبت نام به عمل می آید.
ردیف کد ملی نام  نام خانوادگی
1 1372129537 حميد ذاتي
2 2802741810 امير عظيم آبادي
3 5299924194 الياس گره
4 0081194927 الهه ملكي
5 5690010510 محمدعلي رضائي
6 0059415703 ناصر بي نظير
7 0075706891 سيدابوالفضل رحماني
8 0069516881 سيد محسن حسيني
9 2721567160 عليرضا ابارشي
10 0452690201 اميرحسين بخشي پور

 


 

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون همترازی کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395
رشته حسابداری
ردیف کد ملی نام  نام خانوادگی
1 0079862756 عبداله قرباني ساسانسرا
2 0323471862 ميثم كشاورز معتمدي
3 0062989529 سعيد رضازاده
4 0060918251 محمدرضا نورمحمدي
5 2738772218 محمود عليدوست
6 0072019689 مهدي ارجمندپور
7 1281921866 علي مسائلي
8 0453412106 عطيه امجدي
9 4133226828 ميلاد كزازي گودرزي
10 5079638311 امير امالي
11 2709387395 حسين سجودي

 

نفرات ذخیره آزمون همتراز کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395
رشته حسابداری
از نفرات ذخیره در دوره همتراز کارشناسی ارشد در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان اصلی ثبت نام به عمل می آید.
ردیف کد ملی نام  نام خانوادگی
1 0383099072 فرزندعلي مرادبيكلو
2 1728156734 احمد شفائي
3 0321805534 امين ولي محمدي
4 3932773535 ابراهيم ملكي
5 3254956664 حجت اله شكربيگي