چاپ
دسته: اخبار
بازدید: 5031

 

جناب آقای دکتر ولی اله سیف، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی دکتر محسن خوش طینت، سرپرست موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را از تاریخ 1395/4/12 به ریاست آن موسسه منصوب نمودند.