مدل های اعتبارسنجی نوین، الزامات و کاربردها

 

هدف دوره آموزشی:

آشنایی با سیر تحولی رویکرد های اعتبار سنجی، الزامات مقرراتی و سازمانی پیاده سازی مدل های اعتبار سنجی نوین در بانک های کشور

 

زمان برگزاری: 8 خرداد 1395 از ساعت 8:30 الی 12:30

مدت دوره : 4 ساعت

مخاطبان: کارشناسان و مدیران نظام بانکی کشور

هزینه دوره: 3,000,000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل پذیرایی میان وعده، نهار و صدور گواهینامه می باشد.

 

مدرس: دکتر پویا ناظران،دکترای اقتصاد از دانشگاه اوهایو- آمریکا و شاغل در یکی از معتبرترین موسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی

محور های دوره آموزشی:

چارچوب مفهومی اعتبارسنجی

اشکالات مدلهای اعتبارسنجی سنتی

مدلهای اعتبارسنجی احتمالی تقلیل یافته

الزامات حاکمیت شرکتی اعتبارسنجی در بانک

نقش و وظایف بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی

کاربردهای اعتبارسنجی در بانکها