اولین دوره آموزشی ویژه اعضای هیات مدیره بانکها تحت عنوان "حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و تطبیق" با حضور اعضای هیات مدیره 19 بانک و 2 موسسه مالی و اعتباری در تاریخ  27 آبان 1394 و  4 آذر 1394 در محل موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با موفقیت برگزار شد.

 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در نظر دارد دوره های آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی مدیران نظام بانکی کشور را، طی سال تحصیلی 1395-1394، برگزار نماید.