بسمه تعالی

 

به اطلاع دانشجویان و اساتید دوره های بلند مدت موسسه (کارشناسی ارشد و مدیریت عالی بانک) می رساند، کلیه کلاس های حضوری در تهران و واحدهای شهرستان تا پایان هفته جاری (1398/12/15) تعطیل می باشد.