مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزارمی نماید:

مباحثه علمی با عنوان « جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی ج.ا.ا »

سخنران: حجة الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

زمان: 23 دی ماه 1398 ساعت 8 الی 10 صبح

هزینه ثبت نام :2,000,000 ریال

حضور در این نشست از طریق معرفی اداره آموزش بانک ها و مؤسسات اعتباری