جناب آقای دکتر احمد محمدعلی رئیس گروه بانک توسعه اسلامی از مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران بازدید به عمل آورده و در نشستی با اعضای هیأت علمی و مدیران ارشد مؤسسه، شرکت فرمودند.
 در ابتدای این نشست جناب آقای دکتر مهدی رضوی، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به ایشان و هیات همراهخوش آمد گفته و از این که ریاست محترم گروه بانک توسعه اسلامی دعوت مؤسسه را پذیرفته و آمادگی گروه بانک توسعه اسلامی برای همکاری با مؤسسه را اعلام نموده­ اند، تشکر و سپاسگزاری کردند. 
 مشاور ریاست کل بانک مرکزی ج. ا. ایران این سفر را نقطه آغاز همکاری های موسسه و بانک توسعه اسلامی نامیده و این همکاری ها را با توجه به جایگاه بانک توسعه اسلامی در حوزه بین­ الملل و موسسه عالی آموزش بانکداری در ایران برای نظام بانکی ایران سازنده و راهگشا دانستند.
 دکتر احمد محمدعلی نیز با ابراز خرسندی از حضور در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به توسعه و پیشرفت سریع بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی و جهان اشاره کرده و ضمن اشاره به برخی از چالشهای بانکداری اسلامی تلاش جهت ارائه پاسخ های اثربخش به چالشهای مزبور را وظیفه تمام فعالان و صاحبنظران اقتصادی نظام بانکیدر کشورهای اسلامی برشمردند. 
 در ادامه ایشان توسعه همکاری های فی­مابین گروه بانک توسعه اسلامی و موسسه عالی آموزش بانکداری را مفید ارزیابی نموده و به برخی از پرسش های اعضای هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری پاسخ فرمودند.
 برگزاری دوره­ های آموزشی مشترک، مشارکت در برگزاری همایش ­ها و نشست­ های علمی و بسترسازی جهت انتقال تجربه موفق کشور ایران در حمایت از شرکت­ های دانش بنیان به سایر کشورهای اسلامی از جمله مواردی است که در پیش­نویس تفاهم­ نامه همکاری مطرح و مقرر است ساز و کارهای عملیاتی شدن آنها در نشست های آتی کارشناسان طرفین مورد بررسی قرار گیرد.