به اطلاع داوطلبان شرکت در دوره مدیریت عالی بانک در سال تحصیلی 99-1398 می­رساند، برنامه زمانی مصاحبه با  گروه دوم از حائزین شرایط دعوت به مصاحبه تعیین شده است. داوطلبان می­توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام از زمان مصاحبه خود (در صورت احراز شرایط) کسب اطلاع نمایند.