چاپ
دسته: اخبار
بازدید: 1403

از داوطلبان شرکت در سومین دوره مدیریت عالی بانک تقاضا دارد به نکات ذیل هنگام حضور برای انجام مصاحبه توجه داشته باشند:

لازم به ذکر است زمان مصاحبه با آن دسته از داوطلبانی که سوابق آنها در دست بررسی است متعاقبا و به طور مشابه اعلام خواهد شد.