به دلیل تقاضای تعداد زیادی از داوطلبان مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام، به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در دوره در سطح دکتری مدیریت عالی بانک اعم از متقاضیان انفرادی و همچنین معرفی شدگان از طرف بانک تجارت می­ رساند، مهلت ثبت نام تا پایان روز چهار شنبه مورخ 1398/06/06 تمدید شد.