چاپ
دسته: اخبار
بازدید: 1021

به اطلاع کلیه معرفی شدگان از طرف مدیریت امور سرمایه های انسانی بانک تجارت برای شرکت در دوره مهارت شغلی در سطح دکتری مدیریت عالی بانک می رساند سامانه ثبت نام تا تاریخ دوم شهریور ماه سال جاری برای دریافت اطلاعات موردنیاز راه اندازی شد.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام و درج شماره پرسنلی نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و پی گیری های بعدی در خصوص زمانبندی انجام مصاحبه اقدام نمایند.