فرم پیش ثبت نام دوره تامین مالی صادرات/واردات


 

معرفی دوره:

 به منظور حمایت از صادرات،کشورها همواره در صدد حمایت مالی و بیمه ای از صادرکنندگان خود هستند. آشنایی کارشناسان نظام بانکی و تجار با  ابزارهای تأمین مالی صادرات و واردات می تواند امکان استفاده از منابع مختلف مالی را افزایش داده و منجر به بهبود اوضاع تجاری کشور گردد.

اهداف دوره:

 آشنایی با انواع گوناگون ابزارهای تامین مالی واردات و صادرات

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بین الملل و اعتبارات

پیشنیاز دوره:
آشنایی با امور ارزی/دانش زبان انگلیسی حد متوسط

مدت دوره: 8 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :