فرم پیش ثبت نام دوره تامین مالی صادرات/واردات


 

معرفی دوره:

 به منظور حمایت از صادرات،کشورها همواره در صدد حمایت مالی و بیمه ای از صادرکنندگان خود هستند. آشنایی کارشناسان نظام بانکی و تجار با  ابزارهای تأمین مالی صادرات و واردات می تواند امکان استفاده از منابع مختلف مالی را افزایش داده و منجر به بهبود اوضاع تجاری کشور گردد.

اهداف دوره:

 آشنایی با انواع گوناگون ابزارهای تامین مالی واردات و صادرات

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بین الملل و اعتبارات

پیشنیاز دوره:
آشنایی با امور ارزی/دانش زبان انگلیسی حد متوسط

مدت دوره: 8 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :