ارتباط با واحد تحصیلات تکمیلی  

رئیس دایره تحصیلات تکمیلی: 

آقای دکتر صداقت پرست    27892494

کارشناسان دایره تحصیلات تکمیلی:

آقای مهدی عبدالهی 27892430 
آقای علی نجفی
آدرس ایمیل:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (ایمیل به منظور ارسال مستندات مربوط به پایان نامه ها)

فکس:  22881703  
 
 
بر اساس مصوبه مورخ 24 خردادماه  1394کمیته تحصیلات تکمیلی مقرر گردید: 
 
 دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه خود را
 
در حوزه مسایل نظام بانکی کشور انتخاب نمایند.

 

 

 


 مراحل تصویب طرح پیشنهادی تحقیق

 راهنمای نحوه ی نگارش پایان نامه

دریافت فرم طرح اولیه تحقیق

دریافت فرم طرح پیشنهادی تحقیق

راهنمای نگارش طرح پیشنهادی (پروپوزال)پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست مسائل آموزشی و خلاصه وضعیت تحصیل دانشجو

 دریافت فرم گزارش پیشرفت کار پژوهشی

 دریافت فرم تایید اصلاحات انجام شده پایان نامه پس از دفاع دانشجو

 دریافت فرم تایید پایان نامه برای انجام دفاع مقدماتی

 دریافت فرم تاییدیه پایان نامه برای انجام دفاع نهایی

 درخواست تمدید سنوات فرم الف

 درخواست تمدید سنوات فرم ب

 فرم تعهد اتمام سنوات تحصیلی

 فرمت ارائه پیشنهادی پایان نامه(دفاع مقدماتی)

 فرمت ارائه پیشنهادی پایان نامه(دفاع نهایی)

 

دروس دوره كارشناسي ارشد حسابداری سال تحصیلی 93- 1392

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

دروس پیش نیاز

زبان تخصصی

2

-

تحلیل آماری

2

-

روش تحقیق

2

-

جمع

6

 

دروس اصلی

تئوری حسابداری 1

3

-

تئوری حسابداری 2

3

تئوری حسابداری 1

حسابداری مدیریت

3

-

حسابداری دولتی پیشرفته

3

-

حسابرسی پیشرفته

2

-

مسائل جاری حسابداری

2

-

تصمیم گیری در مسائل مالی

3

-

پایان نامه

4

-

جمع

23

 

دروس اختیاری

(9 واحد درسی)

بررسی موارد خاص در حسابداری

3

-

اقتصاد مدیریت

3

-

پژوهش عملیاتی پیشرفته

3

-

سیستم های حسابداری

3

-

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

3

-

جمع

9

 

 

مجموع

32 واحد

 

 

 

دروس دوره كارشناسي ارشد بانکداری اسلامی سال تحصیلی 93- 1392

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

دروس پیش نیاز

زبان تخصصی پیشرفته

3

-

روش تحقیق پیشرفته

3

-

جمع

6

 

دروس اصلی

نظام بانکداری اسلامی

3

نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه

بانکداری اسلامی بین الملل

3

-

اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد اسلامی

3

-

اقتصاد سنجی میانه

3

-

نظریه اسلامی اقتصاد خرد میانه

2

-

نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه

2

-

نقد نظریه های اقتصاد سنتی

2

نظریه اسلامی اقتصاد خرد میانه نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه

پایان نامه

6

-

جمع

24

 

دروس اختیاری

(9 واحد درسی)

برنامه ریزی ریاضی پیشرفته

3

ریاضیات 2- اقتصاد خرد 2- اقتصاد کلان2

اقتصاد بانکداری اسلامی

3

-

توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی

3

نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه

مدیریت مالی اسلامی پیشرفته

3

-

مدیریت ریسک با مبانی اسلامی

3

اصول بیمه

سمینار بانکداری اسلامی

3

-

اقتصاد سنجی کاربردی

3

-

اقتصاد کشاورزی

3

اقتصاد خرد 2

اقتصاد صنعتی

3

اقتصاد خرد 2- اقتصاد کلان 2

اقتصاد منابع و انرژی

3

اقتصاد خرد 2

تجارت الکترونیک

3

-

مدیریت اقتصادی پروژه

3

مدیریت مالی- اقتصاد خرد 1

جمع

24

 

 

مجموع

33 واحد

 

 

دروس دوره كارشناسي ارشد مدیریت امور بانکی سال تحصیلی 94- 1393

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

پیش نیاز

زبان تخصصی

2

-

حقوق بانکی

2

-

تحلیل آماری

2

-

روش تحقیق

2

-

اصلی و تخصصی

تئوری مدیریت پیشرفته

2

-

مدیریت و رفتار سازمانی پیشرفته

2

-

مدیریت منابع انسانی

2

-

اقتصاد سنجی مالی

2

-

اقتصاد خرد و کلان پیشرفته

2

-

حقوق بانکی بین الملل

2

-

اقتصاد پول و بانک پیشرفته

3

-

بانکداری اسلامی

2

-

بانکداری نوین

2

-

بازارها و ابزارهای مالی

3

-

رساله

4

-

مجموع

26

 

اختیاری

مدیریت ذخایر ارزی

2

-

مالیه بین الملل

2

-

بررسی چشم انداز 20 ساله توسعه ایران

2

-

اقتصاد مدیریت

2

-

 

* توجه : دانشجویان موظف به گذراندن تمامی دروس پیش نیاز، اصلی و حداقل 6 واحد از دروس اختیاری می باشند.

 

دروس دوره كارشناسي ارشد حسابداری ورودی سال تحصیلی 94- 1393

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

دروس پیش نیاز

زبان تخصصی

2

-

آمار تخصصی

2

-

 

جمع

4 واحد

 

* دروس جبرانی

حسابداری پیشرفته 2

2

-

حسابداری میانه 2

2

-

حسابداری قیمت تمام شده 2

2

-

 

جمع

6 واحد

 

دروس پایه

حسابداری مدیریت

3

-

حسابداری بخش عمومی

3

-

حسابرسی پیشرفته

2

-

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری

2

-

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

2

-

 

جمع

12 واحد

 

دروس تخصصی

تئوری حسابداری 1

3

-

تئوری حسابداری 2

3

تئوری حسابداری 1

مسائل جاری حسابداری

2

-

 

جمع

8 واحد

 

** دروس اختیاری

اقتصاد سنجی

2

-

بررسی موارد خاص در حسابداری

2

-

چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی

2

-

تحلیل آماری

2

-

متون تخصصی به زبان انگلیسی

2

-

روش تحقیق پیشرفته

2

-

 

جمع

12 واحد

 

پژوهش

پایان نامه

6 واحد

 

 

* مطابق ضوابط، 6 واحد از 12 واحد دروس جبرانی بنابر نظر گروه حسابداری باید گذرانده شود.

** گذراندن 6 واحد از دروس اختیاری الزامی می باشد.

 

دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسی مالی سال تحصیلی 95- 1394

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

دروس جبرانی

آمار مهندسی

3

-

تحقیق در عملیات (1)

3

-

اقتصاد مهندسی

3

-

دروس پیش نیاز

زبان تخصصی

3

-

دروس اصلی

اصول مهندسی مالی

3

-

مدلهای انتصاب سبد سرمایه گذاری

3

-

فرایندهای تصادفی

3

-

مدیریت و تحلیل ریسک مالی

3

-

سمینار مهندسی مالی

2

-

پایان نامه

6

-

 

20

-

دروس اختیاری

برنامه ریزی استراتژیک

3

-

بازارهای ملی با درآمد ثابت

3

-

فرایندهای تصادفی پیشرفته در مهندسی مالی

3

-

بازارهای مالی اسلامی

3

-

اقتصاد سنجی

3

-

مدیریت سرمایه گذاری

3

-

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

3

-

سریهای زمانی مالی

3

-

طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتیبانی محاسبات مالی

3

-

سیستم های خبره در تصمیم گیری مالی

3

-

بهینه سازی تصادفی

3

-

 

*هر دانشجو ملزم به گذراندن دروس جبرانی و پیشنیاز می باشد.

*هر دانشجو ملزم به گذراندن 12 واحد درس اختیاری می باشد.

 

 

دروس دوره كارشناسي ارشد بانکداری اسلامی سال تحصیلی 95- 1394

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

نظری

علمی

جمع

دروس کمبود

اقتصاد خرد مقدماتی

3

-

3

-

اقتصاد کلان مقدماتی

3

-

3

-

اقتصاد سنجی مقدماتی

3

-

3

-

موضوعات انتخابی در اقتصاد

3

-

3

-

دروس پیش نیاز

زبان تخصصی

3

-

3

-

دروس اصلی

اقتصاد خرد

3

-

3

-

اقتصاد کلان

3

-

3

-

اقتصاد سنجی

3

-

3

-

اقتصاد ایران

3

-

3

-

نظام اقتصادی اسلام

2

-

2

-

پول و بانکداری اسلامی (1)

3

-

3

نظام اقتصادی اسلام

پول و بانکداری اسلامی (2)

3

-

3

پول و بانکداری اسلامی (1)

پایان نامه

6

 

 

 

 

جمع

26

 

 

 

دروس اختیاری

ابزارهای مالی اسلامی

2

-

2

پول و بانکداری اسلامی (1)

حقوق تجارت

2

-

2

-

بانکداری الکترونیکی

2

-

2

پول و بانکداری اسلامی (1)

روش شناس علم اقتصاد

2

-

2

اقتصاد خرد- اقتصاد کلان

اقتصاد مالی

2

-

2

-

کارورزی

-

2

2

ابزارهای مالی اسلامی

سمینار بانکداری اسلامی

2

-

-

پول و بانکداری اسلامی (1)

اقتصاد اطلاعات

2

-

2

اقتصاد خرد – اقتصاد کلان

مدیریت ریسک با مبانی اسلامی

2

-

2

-

احکام اقتصادی اسلام

2

-

2

-

 

جمع

18

2

20

 

 

*دانشجو حداکثر ملزم به گذراندن 6 واحد از دروس کمبود می باشد.

*دانشجو ملزم به گذراندن 3 واحد از درس پیشنیاز می باشد.

*دانشجو ملزم به گذراندن حداکثر 6 واحد از دروس اختیاری می باشد.