دوره های آموزشی سفارشی: بانکها، موسسات اعتباری و سایر ارگانهای ذیربط (کلیه اشخاص حقوقی) می توانند سفارش برگزاری هر یک از دوره های آموزشی موجود در بسته های آموزشی ذیل را به طور اختصاصی برای کارکنان زیرمجموعه خود ارائه نمایند. شرایط برگزاری اینگونه دوره ها (نظیر هزینه برگزاری، مکان برگزاری، زمان برگزاری و...) با توافق طرفین تعیین خواهد شد. پس از بارگزاری فرم سفارش کارشناسان آموزشی حداکثر ظرف 48 ساعت کاری با رابط آموزشی تماس حاصل نموده و راهنمایی های لازم انجام خواهد شد.

   

 

ردیف

عنوان دوره
1 تحلیل مالی با استفاده از نرم افزار MATLAB
2 بانکداری باز، استراتژی ها، فرصت ها و تهدید ها(فین تک ها)
3 تحلیل گری اعتباری 1
4 بازاریابی درون شعبه
5 تکنیک های جذب سپرده های بانکی
6 شیوه های مختلف جعل و انواع کلاهبرداری در عملیات بانکی 
7

مبارزه با پولشویی پیشرفته

آرشیو مطالب

دوره های آموزشی سفارشی تابستان 96