ردیف عنوان دوره مدت دوره  مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه (ریال)
1 تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی) 24 کارکنان واحدهای اعتبارات، بازرسی، رؤسا و معاونین شعب 12 ، 19 و 26 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
6,820,000
2 کارگاه تفکر سیستمی و حل مسئله 16 كليه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری  15 و 16 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
3 مهارت های فروش حرفه ای خدمات بانکی در سطح شعب 16 رؤسا و معاونین شعب، رؤسا و معاونین دوایر صندوق و اعتباری شعب، متصدیان بانکی 17 الی 26 تیر
دوشنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
3,680,000
4 مقدمات dealing room 16 کارکنان واحد های ارزی و بین الملل و اتاق معاملات بانک ها 17 الی 26 تیر
دوشنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
3,680,000
5 نظام قیمت‌گذاری کسب و کار پایانه‌های فروش در ایران 8 کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات و مالی ، امور شعب، واحدهای مرتبط با کسب و کار پایانه‌های فروش و سایر علاقه‌مندان به‌مباحث کسب و کار نوین و هزینه مبادله 18 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
6 اصول پژوهش هاي بانكي و نرم افزارهاي مرتبط  24 كليه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری  20 تیر الی 24 مرداد
پنج شنبه ها ساعت 8:30 الی 12:30
5,320,000
7 راهکارهای کنترل ریسک در عملیات مختلف ضمانت نامه 8 کارکنان واحد های اعتبارات ، ریسک، حسابرسی داخلی، رؤسا و معاونین شعب 22 و 24 تیر
 ساعت 14:30 الی 18:30
2,040,000
8 سوییفت ویژه صرافان 24 کارکنان صرافی ها  22 تیر الی 26 مرداد
شنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
5,320,000
9 آشنایی با تجارب بانکداری شرکتی بانک های موفق دنیا 8 کارکنان ستاد،کارکنان دوایر مدیریت شعب مناطق ،روسا و معاونین شعب و متصدیان امور بانکی  23 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
10 بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی 1 8 کارکنان واحدهای بازاريابي، روابط عمومی، متولیان طراحی و محتوانویسان کانال های ارتباطی بانک، واحدهای فناوری اطلاعات و زیرساختی مرتبط، سایر حوزه های مرتبط با برند و ارتباط با مشتری در بانک 25 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
11 بانکداری جامع 16 رؤسا و معاونین شعب و سرپرستی ها، کارکنان واحدهای صف و ستاد 29 و 30 تیر
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
12 کاربرد مدل های زنجیره مارکوف در حوزه بانکداری 8 کارکنان واحدهای مدیریت ریسک و اعتبارات بانک ها و مؤسسات اعتباری 30 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
13 عملیات اجرایی dealing room 48 کارکنان واحد های ارزی و بین الملل و اتاق معاملات بانک ها 31 تیر الی 11 شهریور
دوشنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
9,940,000
14 بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی 2 8 کارکنان  واحدهای بازاريابي، روابط عمومی، متولیان طراحی و محتوانویسان کانال های ارتباطی بانک، واحدهای فناوری اطلاعات و زیرساختی مرتبط، سایر حوزه های مرتبط با برند و ارتباط با مشتری در بانک 1 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
15 ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری 24 کارکنان واحدهای ارزیابی طرح ها، اعتبارات ، رؤسای شعب به ویژه شعب مستقل و مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری 2 ، 3 و 10 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
6,820,000
16 بررسي اسناد حمل با رويكرد UCP600  16 کارکنان شعب، ادارات بين الملل و بازرسي 5 و 6 مرداد
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
17 معرفی و کاربرد انواع روش های نمونه گیری در حوزه بانکی 16 کارکنان واحدهای حسابرسی داخلی، ریسک، اعتبارات، بازاریابی، منابع انسانی و تحقیقات بانک ها 6 و 7 مرداد ماه
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
18 فروش حرفه ای خدمات  بانکی به شرکت ها ومؤسسات ( مشتریان حقوقی) 16 رؤسا و معاونین شعب، مدیران و کارشناسان بازاریابی، مدیران و معاونین مناطق بانک ها و سرپرستی های حوزه های جغرافیایی 7 الی 16 مرداد
دوشنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
3,680,000
19 بازاریابی خدمات بانکی در زمان رکود 8 کارکنان واحدهای بازاريابي، روابط عمومی، امور شعب، مرکز تماس یا ارتباطات مردمی و سایر حوزه های مرتبط در بانک  8 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
20 مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها                           8 کارکنان واحدهای ریسک، دارایی و بدهی و سایر کارکنان حوزه‌های مرتبط به تشخیص سازمان 10 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
21 روش های کشف عملیات و معاملات مشکوک در مبارزه باپولشویی 8 کارکنان شعب و مؤسسات مالی غیر اعتباری، کارکنان ادارات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 12 و 13 مرداد
 ساعت 14:30 الی 18:30
2,040,000
22 چك هاي طرح صياد و فرايند صدور و ارائه آن ها 8 كليه کارکنان شبكه بانكي 14 و15 مرداد
 ساعت 14:30 الی 18:30
2,040,000
23 کارگاه آموزشی نحوه تنظیم و بررسی اسناد حمل   16  کارکنان واحدهای بين الملل، بازرسي،حسابرسی داخلی، بهبود روش ها و امور شعب، سازمان هاي ناظر بر عملكرد بانك ها، مدیران و کارشناسان بازرگانی خارجی شركت هاي بين المللي دولتی و خصوصی 16 و 17 مرداد
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
24 آشنايي با مفاهيم و چارچوب سند بال 3   8  کارکنان واحدهای ريسک، اعتبارات، بازرسي و حسابرسي داخلي و ساير افراد به تشخيص سازمان 2 شهریور
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
25 رفع  تعهدات ارزی با رویکرد مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران     16  کارکنان ارزی شعب،کارکنان واحد های  بازرسی، بهبود روش ها، حسابرسی داخلی و امور بین الملل بانک ها، مدیران و کارشناسان بازرگانی خارجی شرکت های بین المللی و بازرگانی دولتی و خصوصی 3 و 4 شهریور
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
26 مدیریت نقدینگی در بانک ها(نگاه خاص به شعب) 32 کارکنان واحد بازاریابی ، روسا، معاونین و اعتبارات  شعب بانک ها  3 شهریور الی 2 مهر
یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30
6,960,000
27 صکوک و نحوه اجرای آن در بانکداری کشور 16 کارکنان واحدهای اعتبارات، مالی، اقتصادی ، روسا و معاونین شعب، متصدیان امور بانکی علاقه‌مند به مباحث صکوک و تأمین مالی بازار سرمایه  9 و10 شهریور
 ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
28 بررسی فنی فناوری زنجیره بلوکی 16 کلیه کارکنان و کارشناسان فنی بانک ها و مؤسسات اعتباری  12 و13 شهریور
 ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
29 بانکداری بین الملل کاربردی 48 کارکنان واحدهای بین الملل، خزانه داری، حقوقی، اعتبارات، تطبیق و مبارزه با پولشویی، بازاریابی، واحدها و شعب ارزی و نیز پرسنل قسمت های مالی و بازرگانی شرکت ها و موسسات 23 شهریور الی 11 آبان
شنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
9,940,000
30 تهیه صورت های مالی تلفیقی بانک ها و مؤسسات اعتباری  32 کارکنان امور مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری 24 شهریور الی 16 مهر
 یکشنبه ها و سه شنبه ها 14:30 الی 18:30
6,960,000
31 آشنايي با مفاهيم، چارچوب و دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري  16 مدیران ارشد، کارکنان واحدهای ریسک، اعتبارات، بازرسی، حسابرسی داخلی و سایر کارکنان به تشخیص بانک ها 24 و 25 شهریور
 ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000