ردیف عنوان دوره مدت دوره  مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه (ریال)
1 تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی) 24 کارکنان واحدهای اعتبارات، بازرسی، رؤسا و معاونین شعب 12 ، 19 و 26 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
6,820,000
2 کارگاه تفکر سیستمی و حل مسئله 16 كليه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری  15 و 16 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
3 مهارت های فروش حرفه ای خدمات بانکی در سطح شعب 16 رؤسا و معاونین شعب، رؤسا و معاونین دوایر صندوق و اعتباری شعب، متصدیان بانکی 17 الی 26 تیر
دوشنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
3,680,000
4 مقدمات dealing room 16 کارکنان واحد های ارزی و بین الملل و اتاق معاملات بانک ها 17 الی 26 تیر
دوشنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
3,680,000
5 نظام قیمت‌گذاری کسب و کار پایانه‌های فروش در ایران 8 کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات و مالی ، امور شعب، واحدهای مرتبط با کسب و کار پایانه‌های فروش و سایر علاقه‌مندان به‌مباحث کسب و کار نوین و هزینه مبادله 18 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
6 اصول پژوهش هاي بانكي و نرم افزارهاي مرتبط  24 كليه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری  20 تیر الی 24 مرداد
پنج شنبه ها ساعت 8:30 الی 12:30
5,320,000
7 راهکارهای کنترل ریسک در عملیات مختلف ضمانت نامه 8 کارکنان واحد های اعتبارات ، ریسک، حسابرسی داخلی، رؤسا و معاونین شعب 22 و 24 تیر
 ساعت 14:30 الی 18:30
2,040,000
8 سوییفت ویژه صرافان 24 کارکنان صرافی ها  22 تیر الی 26 مرداد
شنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
5,320,000
9 آشنایی با تجارب بانکداری شرکتی بانک های موفق دنیا 8 کارکنان ستاد،کارکنان دوایر مدیریت شعب مناطق ،روسا و معاونین شعب و متصدیان امور بانکی  23 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
10 بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی 1 8 کارکنان واحدهای بازاريابي، روابط عمومی، متولیان طراحی و محتوانویسان کانال های ارتباطی بانک، واحدهای فناوری اطلاعات و زیرساختی مرتبط، سایر حوزه های مرتبط با برند و ارتباط با مشتری در بانک 25 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
11 بانکداری جامع 16 رؤسا و معاونین شعب و سرپرستی ها، کارکنان واحدهای صف و ستاد 29 و 30 تیر
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
12 کاربرد مدل های زنجیره مارکوف در حوزه بانکداری 8 کارکنان واحدهای مدیریت ریسک و اعتبارات بانک ها و مؤسسات اعتباری 30 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
13 عملیات اجرایی dealing room 48 کارکنان واحد های ارزی و بین الملل و اتاق معاملات بانک ها 31 تیر الی 11 شهریور
دوشنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
9,940,000
14 بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی 2 8 کارکنان  واحدهای بازاريابي، روابط عمومی، متولیان طراحی و محتوانویسان کانال های ارتباطی بانک، واحدهای فناوری اطلاعات و زیرساختی مرتبط، سایر حوزه های مرتبط با برند و ارتباط با مشتری در بانک 1 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
15 ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری 24 کارکنان واحدهای ارزیابی طرح ها، اعتبارات ، رؤسای شعب به ویژه شعب مستقل و مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری 2 ، 3 و 10 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
6,820,000
16 بررسي اسناد حمل با رويكرد UCP600  16 کارکنان شعب، ادارات بين الملل و بازرسي 5 و 6 مرداد
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
17 معرفی و کاربرد انواع روش های نمونه گیری در حوزه بانکی 16 کارکنان واحدهای حسابرسی داخلی، ریسک، اعتبارات، بازاریابی، منابع انسانی و تحقیقات بانک ها 6 و 7 مرداد ماه
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
18 فروش حرفه ای خدمات  بانکی به شرکت ها ومؤسسات ( مشتریان حقوقی) 16 رؤسا و معاونین شعب، مدیران و کارشناسان بازاریابی، مدیران و معاونین مناطق بانک ها و سرپرستی های حوزه های جغرافیایی 7 الی 16 مرداد
دوشنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
3,680,000
19 بازاریابی خدمات بانکی در زمان رکود 8 کارکنان واحدهای بازاريابي، روابط عمومی، امور شعب، مرکز تماس یا ارتباطات مردمی و سایر حوزه های مرتبط در بانک  8 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
20 مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها                           8 کارکنان واحدهای ریسک، دارایی و بدهی و سایر کارکنان حوزه‌های مرتبط به تشخیص سازمان 10 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
21 روش های کشف عملیات و معاملات مشکوک در مبارزه باپولشویی 8 کارکنان شعب و مؤسسات مالی غیر اعتباری، کارکنان ادارات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 12 و 13 مرداد
 ساعت 14:30 الی 18:30
2,040,000
22 چك هاي طرح صياد و فرايند صدور و ارائه آن ها 8 كليه کارکنان شبكه بانكي 14 و15 مرداد
 ساعت 14:30 الی 18:30
2,040,000
23 کارگاه آموزشی نحوه تنظیم و بررسی اسناد حمل   16  کارکنان واحدهای بين الملل، بازرسي،حسابرسی داخلی، بهبود روش ها و امور شعب، سازمان هاي ناظر بر عملكرد بانك ها، مدیران و کارشناسان بازرگانی خارجی شركت هاي بين المللي دولتی و خصوصی 16 و 17 مرداد
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
24 آشنايي با مفاهيم و چارچوب سند بال 3   8  کارکنان واحدهای ريسک، اعتبارات، بازرسي و حسابرسي داخلي و ساير افراد به تشخيص سازمان 2 شهریور
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000
25 رفع  تعهدات ارزی با رویکرد مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران     16  کارکنان ارزی شعب،کارکنان واحد های  بازرسی، بهبود روش ها، حسابرسی داخلی و امور بین الملل بانک ها، مدیران و کارشناسان بازرگانی خارجی شرکت های بین المللی و بازرگانی دولتی و خصوصی 3 و 4 شهریور
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
26 مدیریت نقدینگی در بانک ها(نگاه خاص به شعب) 32 کارکنان واحد بازاریابی ، روسا، معاونین و اعتبارات  شعب بانک ها  3 شهریور الی 2 مهر
یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30
6,960,000
27 صکوک و نحوه اجرای آن در بانکداری کشور 16 کارکنان واحدهای اعتبارات، مالی، اقتصادی ، روسا و معاونین شعب، متصدیان امور بانکی علاقه‌مند به مباحث صکوک و تأمین مالی بازار سرمایه  9 و10 شهریور
 ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
28 بررسی فنی فناوری زنجیره بلوکی 16 کلیه کارکنان و کارشناسان فنی بانک ها و مؤسسات اعتباری  12 و13 شهریور
 ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000
29 بانکداری بین الملل کاربردی 48 کارکنان واحدهای بین الملل، خزانه داری، حقوقی، اعتبارات، تطبیق و مبارزه با پولشویی، بازاریابی، واحدها و شعب ارزی و نیز پرسنل قسمت های مالی و بازرگانی شرکت ها و موسسات 23 شهریور الی 11 آبان
شنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
9,940,000
30 تهیه صورت های مالی تلفیقی بانک ها و مؤسسات اعتباری  32 کارکنان امور مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری 24 شهریور الی 16 مهر
 یکشنبه ها و سه شنبه ها 14:30 الی 18:30
6,960,000
31 آشنايي با مفاهيم، چارچوب و دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري  16 مدیران ارشد، کارکنان واحدهای ریسک، اعتبارات، بازرسی، حسابرسی داخلی و سایر کارکنان به تشخیص بانک ها 24 و 25 شهریور
 ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000

 به ترتیب حروف الفبا 

   
  نام و نام خانوادگي: محمد اميدي نژاد

  آخرين مدرك تحصيلي: دکتری

  رشته تحصيلي: علوم اقتصادي(اقتصاد مالی)

محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی

شماره تماس: 22881644 - 27892469

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
   
  نام و نام خانوادگي: رضا حبيبي

  آخرين مدرك تحصيلي: دکتری

  رشته تحصيلي:  آمار رياضي

محل اخذ مدرك: دانشگاه شيراز

شماره تماس: 22881702 - 27892178

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
 
  نام و نام خانوادگي: ايمان عابديني صنوبري

  آخرين مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد(دانشجوی دکتری)

  رشته تحصيلي: مهندسي سيستم هاي اقتصادي-اجتماعي

محل اخذ مدرك: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

شماره تماس: 22857858

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
   
  نام و نام خانوادگي: مریم قره داغی شیخ طبقی

  آخرين مدرك تحصيلي: دكتری

  رشته تحصيلي: ریاضی کاربردی

 محل اخذ مدرك: دانشگاه گیلان

شماره تماس: 27892115

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
   

  نام و نام خانوادگي: حسن كوهي

  آخرين مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد(دانشجوی دکتری)

  رشته تحصيلي: مهندسي سيستم هاي اقتصادي-اجتماعي

محل اخذ مدرك: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

شماره تماس: 27892435

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
   
  نام و نام خانوادگي: سياوش گلزاريان پور

  آخرين مدرك تحصيلي: دكتري

  رشته تحصيلي: اقتصاد بين الملل و پول

محل اخذ مدرك: دانشگاه شهيد بهشتي

شماره تماس: 27892108

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
 
  نام و نام خانوادگي: حسن گلمرادي آدينه وند

  آخرين مدرك تحصيلي: دكتري

  رشته تحصيلي: اقتصاد نظري

 محل اخذ مدرك: دانشگاه شهيد بهشتي

شماره تماس: 27892428

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
   
  نام و نام خانوادگي: اسماعيل ميرزايي

  آخرين مدرك تحصيلي: دكتري

  رشته تحصيلي: علوم اقتصادي(اقتصاد مالی)

 محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی

شماره تماس: 27892169

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

معرفی دوره:

این دوره با بررسی و شناخت پیام های سوییفتی بویژه پیام 103 به صرافان کمک می کند تا با صحت و امنیت،  تراکنش های مالی خود را در سطح بین المللی انجام دهند و هزینه های انتقال پول را به حداقل برسانند.

اهداف دوره:

 شناخت انواع پیام های سوییفتی

 تراکنش های پرداخت بین المللی

 صحت و امنیت پیام های سوییفتی

 روشهای کاهش هزینه ها ویژه صرافی ها که در نبود روابط بانکی بین المللی درگیر تراکنش های ارزی مشتریان هستند. 

 

مخاطبان دوره:

کارکنان صرافی ها

پیشنیاز دوره: ندارد

مدت دوره: 24 ساعت


زمان تشکیل کلاس:

 تاریخ قطعی شروع دوره پس از به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

 

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.320.000 ریال به صورت خالص

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.

  

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت درسایت و با دریافت نام کاربری، بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

 

  • دقت داشته باشید نشانی ایمیل خود را به درستی وارد نمایید و نام کاربری خود را به زبان لاتین انتخاب کنید
  • پس از ثبت نام، لینک فعال سازی حساب کاربری به ایمیل وارد شده ارسال می شود. به ایمیل خود رفته و بر روی لینک ارسالی کلیک کنید.

 

 

 

 

بانک