چاپ
دسته: آئین نامه ها و فرم ها
بازدید: 2576

 مراحل تصویب طرح پیشنهادی تحقیق

 راهنمای نحوه ی نگارش پایان نامه

دریافت فرم طرح اولیه تحقیق

دریافت فرم طرح پیشنهادی تحقیق

راهنمای نگارش طرح پیشنهادی (پروپوزال)پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست مسائل آموزشی و خلاصه وضعیت تحصیل دانشجو

 دریافت فرم تایید اصلاحات انجام شده پایان نامه پس از دفاع دانشجو

 دریافت فرم تایید پایان نامه برای انجام دفاع مقدماتی

 دریافت فرم تاییدیه پایان نامه برای انجام دفاع نهایی

 فرم تعهد اتمام سنوات تحصیلی

 فرمت ارائه پیشنهادی پایان نامه(دفاع مقدماتی)

 فرمت ارائه پیشنهادی پایان نامه(دفاع نهایی)

 دریافت فرم گزارش پیشرفت کار پژوهشی

 درخواست تمدید سنوات فرم الف

 درخواست تمدید سنوات فرم ب