• سخن امروز

  سود ربا گرچه بسیار باشد ولى سرانجام به کمى (و بى برکتى) مى گراید.    رسول اکرم (ص)

 • سخن امروز

  آنچه بیش از هر چیز بر امتم بعد از خود مى ترسم، درآمدهاى حرام، هواپرستى پنهان و رباست.   رسول اکرم (ص)

 

      تقویم آموزشی       

   فصل بهار- 1398

جزئیات بیشتر

گواهینامه های حرفه ای

ارائه گواهی نامه معتبر برای دوره ها

جزئیات بیشتر

 • هشتاد و ششمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي در تاریخ 20 اسفند97 با موفقیت به پایان رسید.
 • هشتاد و پنجمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي در تاریخ 15 اسفند97 با موفقیت به پایان رسید.
 • هجدهمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي تبریز در تاریخ 10 اسفند97 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی) به مدت 24 ساعت در تاریخ 9 اسفند 97 با موفقیت به پایان رسید.
 • پنج دوره ضمن خدمت مبارزه با پولشویی ویژه کارکنان مؤسسه اعتباری نور به مدت 40 ساعت در تاریخ 8 اسفند 97 با موفقیت به پایان رسید.
 • دريافت گواهينامه مهارت هاي انجام عمليات صرافي دوره (84)
 • هشتاد و چهارمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي در تاریخ 30 بهمن 97 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی تحول دیجیتال و بانکداری به مدت 16 ساعت در تاریخ 18 بهمن 97 با موفقیت به پایان رسید.
 • چهاردهمین دوره (تجزیه و تحلیل صورتهای مالی) ویژه کارکنان بانک پارسیان در تاریخ 18 بهمن97 با موفقیت به پایان رسید
 • دوره ضمن خدمت راهبردهای مدیریت خشم و شکایت ویژه کارکنان مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به مدت 8 ساعت در تاریخ 14 بهمن 97 با موفقیت به پایان رسید.

دوره های آموزش سفارشی